Advertisements

101 + मराठी कथा Pdf | Marathi Story Pdf Download

नमस्कार मित्रांनो, या पोस्टमध्ये आम्ही तुम्हाला Marathi Story Pdf देणार आहोत, तुम्ही खालील लिंकवरून Marathi Story Pdf Download करू शकता आणि येथून तुम्ही the secret book in Marathi pdf free Download करू शकता.

Advertisements

 

 

 

 

 

 

Marathi story pdf for Kids

 

 

Advertisements
 Marathi Story Pdf Download
Marathi Story Pdf Download
Advertisements

 

 

 

पुस्तक चे नाव  Marathi Story Pdf
भाषा मराठी
एकूण पृष्ठे 404
Pdf साइज़ 56.7 MB
Category कथा(Story)

 

 

 

 

 

 

 

टीप- या वेबसाइटच्या मालकाचा या वेबसाइटवर दिलेल्या कोणत्याही PDF पुस्तकाशी, PDF फाईलशी कोणताही संबंध नाही किंवा ती आमच्या सर्व्हरवर अपलोड केलेली नाही.

 

 

 

 

ते फक्त वाचकांच्या मदतीसाठी इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या ओपन सोर्सवरून घेतले आहे. या वेबसाइटवर दिलेल्या कोणत्याही पीडीएफ पुस्तकांबाबत कोणाला काही अडचण असल्यास तुम्ही आमच्याशी newsbyabhi247@gmail.com वर संपर्क साधू शकता, आम्ही आमच्या वेबसाइटवरून ती पोस्ट त्वरित काढून टाकू.

 

 

 

 

 

Marathi story pdf Panchatantra

 

 

 

एकदा जंगलात खूप गरम होत होते. घुबड झाडावर बसून उष्णतेपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत होते. तो त्याच्या कुटुंबीयांपासून विभक्त झाला होता. जेव्हा सर्व लोकांसाठी रात्र होते, तेव्हा घुबडाचा दिवस असतो, म्हणून घुबड स्वतःच्या मर्जीनुसार झाडावर रात्री विश्रांती घेत होते.

 

 

 

उष्णतेने हैराण झालेले एक माकड कुठूनतरी त्या झाडावर येऊन बसले आणि घुबडाशी बोलण्याच्या इच्छेने म्हणाले – आज किती भयंकर उष्णता आहे. घुबड गप्प बसले, माकड पुन्हा म्हणाले – या उष्णतेने जगणे कठीण झाले आहे. घुबडाचे माकड ऐकून तो थांबू शकला नाही.

 

 

 

तो चिडवत म्हणाला- हो भाऊ! तू बरोबर आहेस, आज रात्री खूप गरम होत आहे. घुबडाचे बोलणे ऐकून माकड आश्चर्याने म्हणाले – काय बोलताय भाऊ ! तो दिवस नाही रात्र आहे. घुबड माकडाला म्हणाला – तू खोटं बोलत आहेस, जेव्हा आपण दिवसा आपल्या अन्नाच्या शोधात जातो तेव्हा आपल्याला सूर्यापासून खूप थंडावा मिळतो.

 

 

 

रात्री, चंद्रातून उष्णता येते आणि काहीही दिसत नाही, म्हणून आपण सर्व रात्री विश्रांती घेतो. घुबडाचे बोलणे ऐकून माकड खूप गोंधळले आणि म्हणाले- तू माझ्यावर विश्वास ठेव, मग मी तुझ्या शब्दाला साथ देऊ शकेन.

 

 

 

घुबड माकडाला बरोबर घेऊन एका मोठ्या वटवृक्षापाशी गेले. तेथे मोठ्या संख्येने घुबड त्यांच्या कुटुंबासह राहत होते. आपला हरवलेला जोडीदार मिळाल्याने सर्वांनाच खूप आनंद झाला. एका माकडाला सोबतीला येताना पाहून त्याला ‘अतिथी देवो भवः’ म्हणून आदराने वागवले.

 

 

 

माकड म्हणाले – भाऊ ! कृपया आमच्या शंकांचे निरसन करा. घुबड आपल्या साथीदारांना म्हणाला – तुम्ही लोकांनी या माकडांच्या शंकांचे निरसन करा. हे माकड साहेब म्हणतोय की दिवस आहे आणि मी म्हणतोय रात्र झाली आहे, हा प्रश्न सोडवायला हवा.

 

 

 

घुबडाचा सरदार म्हणाला – अगदी साधी गोष्ट आहे, आम्ही यावेळी आमच्या पूर्ण संख्येसह रात्री विश्रांती घेत आहोत. सकाळ झाली की आपण जेवायला बाहेर पडतो, आज रात्री खूप गरम होत आहे, चंद्रातून खूप उष्णता येत आहे.

 

 

 

दिवसा सूर्य खूप थंड आणि थंड राहतो, का भाऊ मी बरोबर की चूक? सर्व घुबड एकत्र म्हणाले – सरदार तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे! या वेळी रात्र झाली आहे हे माकड महाशयांनी समजून घ्यावे, त्यामुळे माकड महाशयांनी कुठेतरी जाऊन विश्रांती घ्यावी. घुबडांची संख्या पाहून माकडाला त्याच्या मुद्द्याचे समर्थन करणे भाग पडले आणि नंतर निराश होऊन निघून गेले.

 

 

 

Marathi Katha pdf

 

 

 

गोलू बेडूक पाण्यात खूप उडी मारायचा. तो खूप लठ्ठ आणि गोलाकार होता त्यामुळे सर्व बेडूक आणि तलावाच्या काठावर राहणारे सर्व प्राणी त्याला गोलू म्हणायचे. एकदा गोलू बेडूक तलावाच्या काठावर उडी मारत असताना शिकार करणाऱ्या गरुडाची नजर गोलू बेडकावर पडली.

 

 

 

 

शिकारी गरुडाने गोलूवर झेपावले पण गोलू बेडकाने वेगाने पाण्यात उडी मारली आणि त्याचा जीव वाचला. शिकारी गरुड अनेकदा तलावावर घिरट्या घालत होता, तो गोलू बेडूक शोधत होता. गोलू बेडकाला त्याच्या चातुर्याने वाचवले.

 

 

 

 

मात्र इतर बेडूक शिकारीच्या तावडीत अडकले. तलावाच्या काठावर एक चिंचेचे झाड होते, ज्याच्या खाली एक उंदीर बुरुजात राहत होता, त्याचे नाव होते चिकू. चीकूला गोलू बेडकाशी मैत्री करायची होती, पण शिकारी गरुडाच्या भीतीमुळे उंदीर फारसा बाहेर पडला नाही आणि गोलू बेडूकही पाण्याबाहेर फार कमी पडतो, त्यामुळे दोघांच्या मैत्रीत अडथळे येत होते. त्यांना

 

 

 

 

एके दिवशी संधी पाहून चिकू त्याच्या बिलातून बाहेर आला आणि तलावाच्या काठावर चालत होता. उंदराला चालताना पाहून गोलू बेडूकही पाण्यातून बाहेर आला. दोघे आपापसात बोलत असताना शिकारी गरुड आकाशात घिरट्या घालू लागला.

 

 

 

 

चीकूच्या तीक्ष्ण डोळ्यांनी शिकारी गरुड पाहिला आणि गोलू बेडकासह त्याच्या बुरुजात शिरला. शिकारी गरुड इतर काही प्राण्याची शिकार करून उडून गेला. एके दिवशी गोलू आणि चीकू यांच्यात भांडण झाले. गोलू बेडकाला चीकू उंदराची चव चांगली द्यायची होती.

 

 

 

 

एके दिवशी गोलू बेडूक तलावाच्या काठी आला आणि त्याने चिकू उंदराला आवाज दिला, चिकू त्याच्या बिळातून बाहेर आला. गोलू बेडूक गालातल्या उंदराला बोलला – मित्रा! खूप दिवसांपासून मी तुला भेटलो नाही, म्हणून मी विचार केला की मी माझ्या मित्राला भेटून त्याची स्थिती जाणून घेईन.

 

 

 

 

चीकू उंदीर म्हणाला – मित्रा तू खूप छान केलेस. गोलू बेडूक मी तुम्हाला एक मार्ग सांगेन ज्याद्वारे आपण नेहमी एकत्र राहू शकतो. चिकू म्हणाला – कोणता मार्ग आहे ज्याने आपण एकत्र राहू शकतो? गोलू बेडूक म्हणाला – एक धागा घेऊन तुझ्या शेपटीत बांधून, त्याचे दुसरे टोक मी पायाने बांधतो, अशा प्रकारे आपण दोघे एकत्र राहू शकतो.

 

 

 

 

गोलू आणि चीकूने धाग्याचे एक-एक टोक आपल्या शरीराला बांधले, त्यामुळे शिकारी पळून गेला. चीकू गोलूला ओढत बिलाच्या आत शिरला, दोघांचा जीव वाचला. दुसऱ्या दिवशी बिलातून बाहेर आल्यावर चिकू आणि गोलू तलावाच्या काठावर फिरत होते.

 

 

 

 

गोलू बेडूक म्हणाला – मित्रा ! तू आज आमच्या घरी येशील का? चिकूने हो म्हटलं आणि गोलूच्या घरी जायला होकार दिला. गोलू चिकू घेऊन पाण्यात उतरला. गोलूच्या पायाच्या धाग्याने चिकूची शेपटी बांधली होती, त्यामुळे चिकूचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

 

 

 

 

गोलूने चीकूचा बदला घेतला पण त्याला फसवणुकीची शिक्षाही मिळाली. चिकू मरण पावला आणि पाण्यात टाकला गेला. गोलू पाण्यात मस्ती करत होता. शिकारी गरुड वर घिरट्या घालत आला, मग मृत उंदराला पंजात दाबून तो उडून गेला. धाग्याने बांधला गेल्याने गोलू बेडूक आपोआपच गरुडाचा निवारा झाला. गोलूने चीकूचा विश्वासघात केला म्हणून त्यालाही शिक्षा झाली.

 

 

 

मित्रांनो, Marathi Story Pdf ही पोस्ट तुम्हाला कशी वाटली, कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि Marathi Story Pdf Free Download सारख्या आणखी पोस्टसाठी, या ब्लॉगची सदस्यता घ्या आणि शेअर देखील करा.

 

 

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!