Advertisements

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र | Mahishasura Mardini Stotram Pdf

नमस्कार मित्रों, इस पोस्ट में हम आपको Mahishasura Mardini Stotram Pdf देने जा रहे हैं, आप नीचे की लिंक से Mahishasura Mardini Stotram Pdf in Hindi Download कर सकते हैं और यहां से Sampurna Durga Saptashati PDF Hindi भी पढ़ सकते हैं।

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

Mahishasura Mardini Stotram Pdf 

 

 

 

Advertisements
Mahishasura Mardini Stotram Pdf
Advertisements

 

 

 

 

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Mahishasura Mardini Stotram Pdf Download

 

 

 

आई गिरी नंदिनी लिरिक्स इन हिंदी PDF डाउनलोड करे। Download Now
महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित pdf डाउनलोड करे। Download Now
Sampurna Durga Saptashati PDF Hindi डाउनलोड करे। Download Now

 

 

 

 

Advertisements
काला मोती ब्रह्मकण शक्ति एक अद्भुत नावेल Pdf Download
काला मोती ब्रह्मकण शक्ति एक अद्भुत नावेल Pdf Download
Advertisements

 

 

 

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और उसके पाठ की विधि

 

 

 

शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दिन में एक बार भी इस महाशक्तिशाली महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती है उसका हर कार्य निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है। अंत समय में वह परम शांति को प्राप्त कर वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।

 

 

 

इस महाशक्तिशाली महिषासुर मर्दिनी का पाठ करने से पहले व्यक्ति को अपने नित्य कार्य सम्पन्न करके स्नानादि से निवृत्त हो जाने के साथ ही स्वच्छ, धवल वस्त्र धारण करने के बाद एक आसन पर बैठ जाना चाहिए। उसके पश्चात माता भगवती की प्रतिमा पर पुष्प माला आदि अर्पण करते हुए धूप, दीप आदि से पूजा करे और प्रसाद समर्पित करे।

 

 

 

उसके बाद भगवती से अपने सभी कष्टों के शमन करने की प्रार्थना करे फिर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करे इस स्तोत्र के पाठ में अधिक समय नहीं लगता है दस से पंद्रह मिनट में यह स्तोत्र पाठ पूर्ण हो जाता है। शत्रु के अनुसार कहा जाता है कि इस स्तोत्र के पाठ करने से व्यक्ति की इच्छित कामना की पूर्ति होती है।

 

 

 

अगर किसी व्यक्ति में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है अथवा धन-धान्य अथवा पुत्र पौत्रादिक इच्छाएं है तो वह भी माता भगवती के इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ करने से पूर्ण होती है। धर्म शास्त्रों में माता भगवती की आराधना के लिए कई प्रकार की विधियां है लेकिन इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ को उत्तम बताया गया है।

 

 

 

चैत्र मास के नवरात्र में माता भगवती के कई स्वरूपों की पूजा होती है और माता की प्रसन्नता के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ज्योतिष उपायों के साथ ही मंत्रो की सहायता ली जाती है। देवी भगवती के एक स्वरूप से जुड़े इस महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को बहुत शक्तिशाली माना जाता है।

 

 

 

ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों को माता भगवती समाप्त कर देती है तथा साधक का मार्ग निष्कंटक होकर सुगम हो जाता है तथा उसके लिए हर वस्तु सुलभ हो जाती है अतः सभी लोगो को माता भगवती की कृपा प्राप्त करने लिए इस महाशक्तिशाली महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।

 

 

 

स्तोत्र की पूर्ण होने पर क्षमा प्रार्थना करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता उससे त्रुटि होना संभव है और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना आवश्यक होती है।

 

 

 

 

मित्रों यह पोस्ट Mahishasura Mardini Stotram Pdf आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बतायें और इस तरह की पोस्ट के लिये इस ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें।

 

 

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!